urbanacademyUutiset

Kaupunkiakatemian vuositeema 2021: #eriytyväkaupunki

12 helmikuun 2021

Mikä aiheuttaa eriytymistä ja eriarvoisuutta kaupungeissa?

Mitä pääkaupunkiseudulla voidaan tehdä hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistämiseksi?

Kaupunkiakatemian toiminnalle valitaan jatkossa vuosittain vaihtuva teema, joka ohjaa järjestettävien tapahtumien ja yhteistyötilaisuuksien sisältöä. Tarkoituksena on kiinnittää vuosittain erityistä huomiota teemaan liittyvien ilmiöiden merkitykseen pääkaupunkiseudun kehittämisessä.

Vuonna 2021 teemana on eriytymiskehitys kaupungeissa, ja aihetta käsitellään vuoden aikana monenlaisista näkökulmista. Eriytymiskehityksellä viitataan prosesseihin, joissa asukkaiden tai alueiden väliset erot mahdollisuuksissa tai hyvinvoinnissa kasvavat. Eriytyminen ei aina ole negatiivista, jos kyse on pelkästään erilaistumisesta. Eriytymisen vastavoimia tarvitaan silloin, jos kehitys selvästi heikentää joidenkin asukasryhmien tai alueiden asemaa ja tasa-arvoisuutta.

Kaupunkiakatemian tilaisuuksissa tullaan vuoden aikana käsittelemään mm. seuraavia teemoja sekä tutkimuksen että kaupunkien kehittämistyön näkökulmista:

  • Tasa-arvoinen kaupunki eri asukasryhmien näkökulmasta
  • Kaupunkilaisten hyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät
  • Elinvoimaiset asuinalueet

Kaupunkiakatemian kumppaniorganisaatioissa Aalto-yliopistossa ja Helsingin yliopistossa sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungeilla työskentelevät voivat mielellään ehdottaa vuositeemaan liittyviä aiheita käsiteltäväksi Kaupunkiakatemian tilaisuuksissa.

Vuoden 2021 aikana Kaupunkiakatemia jakaa myös muiden organisaatioiden tapahtumia, uutisia, projekteja ja tutkimustietoa aiheeseen liittyen.

Uusia jäseniä ohjausryhmään tukemaan teeman toteuttamista

Teeman toteuttamisen tueksi Kaupunkiakatemian ohjausryhmään kutsutaan vuodeksi 2021 uusia asiantuntijoita yliopistoilta ja kaupungeista. Kaupunkiakatemian kiittää ohjausryhmän jäseniä, Vantaan kaupungin strategia- ja tutkimuspäällikön tehtävästä muihin tehtäviin siirtynyttä Henrik Lönnqvistiä sekä aiemmin eläkkeelle siirtynyttä Espoon kaupungin tutkimusjohtaja Teuvo Savikkoa ansiokkaasta työstä kaupunkitutkimusyhteistyön edistämiseksi.

#eriytyväkaupunki #Kaupunkiakatemia2021

Teksti: Annina Ala-Outinen