Uutiset

Kaupunkiakatemia mukana Helsinki Design Weekin Ilmastokoulussa

17 syyskuun 2019

Osana Helsinki Design Week -tapahtumaa järjestettiin 9.-13.9.2019 Helsingin kaupungintalolla Ilmastokoulu -tapahtumaviikko. Ilmastokoulun järjestivät Helsingin kaupunki ja Helsinki Design Week yhteistyössä Kaupunkiakatemian, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Ilmastokoulussa jokaisen oppitunnin tarkoituksena oli lisätä ymmärrystä, miten ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa. Ilmastokoulun puhujat käsittelivät ilmastonmuutosta mm. kuluttamisen, liikenteen, rakentamisen ja yhteiskunnallisten rakenteiden valossa. Viikon aikana pohdittiin miten yksilö voi omilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutokseen ja toisaalta millaisia ovat kaupunkitasoiset ratkaisut ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kaikille avoimiin oppitunteihin osallistui myös Merilahden ja Ressun peruskoulujen oppilaita, jotka muotoilivat yhdessä asiantuntijoiden kanssa ilmastovaikuttamisen kartan.

Yhteistyö Kaupunkiakatemian ja Ilmastokoulun muiden järjestäjien välillä syntyi Helsingin kaupungin aloitteesta. ”Helsingin kaupungilta otettiin yhteyttä sopivien puhujien löytämiseksi Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta. Tähän yhteistyöhön oli helppo sanoa kyllä, koska Ilmastokoulun tavoitteet sopivat myös Kaupunkiakatemian tavoitteisiin”, kertoo Kaupunkiakatemian projektipäällikkö Annina Ala-Outinen.

Ilmastokoulun keskustelua vauhdittavat muiden puhujien lisäksi 14 tieteentekijää Aalto-yliopistosta ja Helsingin yliopistosta. He kaikki käsittelivät oppitunneillaan ilmastonmuutosta monipuolisesti eri näkökulmista. Kaupunkiakatemian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yliopistojen ja kaupunkien välistä vuorovaikutusta kestävän kaupunkikehityksen turvaamiseksi. ”Yhteistyön avulla oli mahdollista toteuttaa tapahtumaviikko, jonka tärkeä aihe koskettaa meitä kaikkia. Yhteistyöstä, jossa toteutuvat Kaupunkiakatemian tavoitteet, olemme kiinnostuneita myös muiden toimijoiden kanssa”, toteaa Ala-Outinen.

Kuva ja teksti: Neetta Eriksson