Uutiset

Kaupunkiakatemia ja pääkaupunkiseudun delegaatio WeMakeThe.City -festivaalilla

25 kesäkuun 2019

Juhannusta edeltävällä viikolla Kaupunkiakatemia ja pääkaupunkiseudun delegaatio tutustuivat WeMakeThe.City -festivaaliin lämpimässä ja ystävällisessä Amsterdamissa. Inspiroiva ja ajatuksia herättelevä festivaali on Euroopan suurin kaupunkifestivaali, jossa keskustellaan kymmenien tuhansien osallistujien kesken kaupunkikehittämisestä, -suunnittelusta, osallisuudesta ja kaupunkien haasteista nyt ja tulevaisuudessa sekä niiden ratkaisemisesta. Vuonna 2019 toisen kerran järjestetyn festivaalin teemana oli, miten kaupungeista tehdään yhdessä parempia; elinkelpoisempia, kestävämpiä, reilumpia, ilmastoystävällisempiä, saavutettavampia ja turvallisempia meille kaikille.

Monet kaupunkien kohtaamista haasteista ovat yhä monimutkaisempia, ja kaupunkien erilaisuudesta huolimatta ne kohtaavat monia samankaltaisia haasteita. Tietoa vaihtamalla ja toisilta oppimalla voidaan jaettuihin haasteisiin löytää yhdessä ratkaisuja. Festivaalin aikana keskusteltiin kaupungeista muun muassa ympäristön, liikenteen, talouden, digitalisaation, asumisen ja sosiaalisen tasa-arvon näkökulmista. Osana festivaalia Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki esitteli miten Helsinki lisää kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia oman kotikaupunkinsa asioihin.

Festivaalin yhteydessä järjestettiin 19.6.2019 Guest City Helsinki -tapahtuma, jossa käytiin vuorovaikutteista keskustelua muun muassa siitä mitä Amsterdam ja Helsinki voivat oppia toisiltaan. Keskustelun lopputuloksena Helsingin toivottiin oppivan lisää rentoutta ja Amsterdamin toivottiin ottavan mallia Helsingin toimivuudesta.

WeMakeThe.City -festivaali järjestetään usean toimijan yhteistyössä. Tapahtuman pääjärjestäjä on Pakhuis de Zwijger, joka edistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä paremman kaupungin puolesta. Vastustamisen ja väittelyn sijasta organisaatio korostaa toiminnassaan keskustelua ja vuorovaikutusta. Pakhuis de Zwijgerin toiminnan ytimessä on yhteyksien luominen eri alojen ja tieteenalojen välille, tiedon ja toiminnan jakaminen sekä tulevaisuuden jokapäiväisen kaupunkielämän suunnittelu ja kuvittelu.

Lisätietoa:

We Make The City -festivaali:  https://wemakethe.city/en/

Pakhuis de Zwijger: https://dezwijger.nl/over-ons/about-us/

 

Teksti ja kuva: Neetta Eriksson