urbanacademyUutiset

Espoo On the Right Track -tulevaisuusselvitys laadittiin Espoon kaupungin ja opiskelijoiden yhteistyönä

4 tammikuun 2021

Aalto-yliopiston Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT) maisteriohjelman projektikurssilla kehitettiin strategisen maankäytön suunnittelua skenaarioajattelun keinoin yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Syksyllä 2020 järjestetyllä kurssilla opiskelijat perehtyivät Espoon kaupungin tulevaisuuden näkymiin ja epävarmuustekijöihin. Kurssin lopputuloksena syntyi Espoo On the Right Track -tulevaisuusselvitys, joka tarkasteli Espoon tulevaisuuden kehityssuuntia. Tulevaisuussuunnitelmat perustuivat Espoon kaupungin työntekijöiden yhdessä opiskelijoiden kanssa Futures platform -työpajoissa tekemiin havaintoihin.

Mukautuvia tulevaisuussuunitelmia

Opiskelijat olivat laatineet vaihtoehtoisia tulevaisuussuunnitelmia, jotka perustuivat havaittuihin trendeihin ja Espoon kaupungin vahvuuksiin. Pisimmälle tulevaisuuteen sijoittuva suunnitelma oli Visio 2050, joka rakentui 42 % väestökasvun ennusteen ympärille vuoden 2020 tasosta. Vuodelle 2050 oli tehty myös suunnitelmat vaihtoehtoisia skenaariota varten, joissa toisessa väestö oli kasvanut odotettua enemmän (63 %) ja toisessa odotettua vähemmän (12 %) vuoden 2020 tasosta.

Myös vuodelle 2030 oli tehty tulevaisuussuunnitelma, jonka tarkoitus oli olla vuoden 2050 suunnitelman tarkastuspiste. Vuonna 2030 olisi mahdollista reagoida toteutuneeseen väestönkasvuun ja mukauttaa vuoden 2050 suunnitelmaa sen mukaisesti. Esimerkiksi jos vuonna 2030 väestökasvu näyttäisi jäävän odotettua vähäisemmäksi, siihen reagoitaisiin perumalla suunniteltujen asuntojen ja joukkoliikenneinfrastruktuurin rakentamista. Opiskelijat painottivat tämän tyyppisen olosuhteiden muutoksiin reagoinnin tärkeyttä kaupunkisuunnittelussa.

Opiskelijoiden esityksen kuva tulevaisuussuunitelmien aikajanasta.

Tavoitteena kestävä ja vastuullinen kaupunki

Liikenneratkaisuihin keskittyvien tulevaisuussuunnitelmien tavoite oli mahdollistaa kestävä kasvu Espoossa. Suunnitelmat perustuvat raideliikenteen laajentamiseen, rakentamisen tiivistämiseen sekä viheralueiden säilyttämiseen. Pyöräilyn lisääminen oli suunnitelmissa keskeistä, ja Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen asiantuntijat pitivät tärkeänä, että kaupunki mahdollistaa siirtymisen lyhyen matkan yksityisautoilusta pyöräilyyn.

Espoon Kaupunkisuunnittelukeskuksen asiantuntijat pitivät opiskelijoiden tulevaisuusselvitystä mielenkiintoisena ja ammattimaisesti tehtynä. Asiantuntijat jopa yllättyivät skenaariovaihtoehtojen maltillisuudesta.  Kurssin opettaja, Aalto-yliopiston strategisen kaupunkisuunnittelun professori Raine Mäntysalo, arveli tämän johtuvan siitä, että opiskelijoiden työn lähtökohtana oli pyrkiä torjumaan tulevaisuuden uhista aiheutuvia haittoja. Kaupungin asiantuntijat muistuttivatkin kunnallisten palveluiden tuottamiseen ja uhkiin varautumiseen varattujen rerussien rajallisuudesta.

Myös kaupunkisuunnittelun laajemmasta yhteiskunnallisesta roolista keskusteltiin. Sekä opiskelijat että kaupungin asiantuntijat pitivät tärkeänä, että kaupunkisuunnittelu on asukkaille mahdollisimman ymmärrettävää, avointa ja osallistavaa. Kaupunkisuunnittelun sosiaalista vastuuta korostettiin ja nähtiin, että hyvällä kaupunkisuunnittelulla on mahdollista torjua alueiden ja väestöryhmien välistä eriytymistä ja epätasa-arvoa.

 

Teksti: Pietari Suomela

Kuvat: Antti Kangassalo / Espoon kaupunki