urbanacademyTutkimus

Eriytymiskehityksestä saadaan tietoa monialaisen tutkimuksen avulla

12 Näyttöasetukset 2021

Kaupunkiakatemian tämän vuoden teemana on eriytyminen ja sen monet muodot. Teema näkyy esimerkiksi tapahtumiemme aiheissa. Tänä vuonna eriytymiskehitystä on käsitelty yhdessä tutkijoiden, asukkaiden ja kaupunkien kanssa esimerkiksi tutkimuskeskustelujen, tiedesparrausten ja aamukahvikahvitilaisuuksien yhteydessä.

Eriytymiskehityksestä tehdään myös korkealuokkaista tutkimusta Kaupunkiakatemian kumppaniyliopistoissa, Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa. Tässä artikkelissa nostamme esiin muutamia tutkimushankkeita, joiden avulla saadaan lisätietoa eriytymisen synnystä, vaikutuksista ja eriytymisen ehkäisystä.

Aalto-yliopistossa eriytymistä käsitellään esimerkiksi näissä tutkimushankkeissa.

Lähiöpride- hanke on Aalto-yliopiston ja Turun yliopiston konsortiohanke, joka toteutetaan vuosina 2021-2022. Hankkeen tavoitteena on edistää lähiöympäristöjen kestävää korjaamista tunnistamalla niiden arvotekijöitä asukkaille ja osallisille. Hankkeessa tutkitaan lähiöihin liitettyjä mielikuvia sekä lähiöiden arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria lähiöidentiteettien rakennusaineena. Hankkeen tulokset ja vaikuttavuus toteutuvat tutkimusartikkeleina, yleistajuisena keskustelualoitteena sekä suunnitteluun ja paikallisyhteisöille suunnattuina työpajoina.

Smartland -tutkimushanketta puolestaan ovat toteuttamassa Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Turun yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Hanke keskittyy uuden tiedon tuottamiseen asuntojen hintojen, kaupungistumisen ympäristökuormituksen, alueellistumisen ja epätasa-arvon kysymyksissä. Hankkeessa tutkijat ja käytännön tekijät tunnistavat ja kehittävät maankäyttöpoliittisia toimintatapoja, joilla kaupunkikehitystä voidaan ohjata tehokkaasti kestävämpään suuntaan. Hankkeen blogissa eriytymistä käsitellään esimerkiksi tässä Sanna Ala-Mattilan kirjoituksessa.

Helsingin yliopiston tutkimushankkeet -ja ryhmät ovat vahvasti mukana tuottamassa tietoa eriytymisestä ja siihen vaikuttamisesta. Tässä nostamme niistä esiin kolme.

Yh­dis­tä­vät pals­tat – vil­je­ly­pals­tat segre­gaa­tion eh­käi­se­mi­ses­sä Van­taan lä­hiöis­sä (Connecting the Plots) on monitieteellinen tutkimushanke, jossa tarkastellaan viljelypalstoja monitoimisena vihreänä infrastruktuurina, jotka lisäävät elinvoimaisuutta ja vähentävät eriarvoistumista Vantaalla. Hankkeessa tutkitaan viljelypalstojen avulla naapuruston asukkaiden välille muodostuvia sosiaalisia suhteita, mutta myös laajemmin viljelypalstojen potentiaalia segregaation ehkäisyssä ja käyttämättömän kaupunkitilan aktivoinnissa.

Geographies of Education and Divided Cities (GED) on tutkimusryhmä, jossa tutkitaan sosiaalis-tilallisen eriytymisen, koulutuksellisen epätasa-arvon ja eriytyvien tulevaisuudennäkymien välisiä kompleksisia suhteita erilaisissa urbaaneissa konteksteissa ja kehittymässä olevissa kansallisissa koulutuksen periferioissa. GED:n tutkijakaarti muodostuu erilaisista tieteellisistä taustoista ja tuo näin vahvan monitieteisen panoksensa useisiin tutkimushankkeisiinsa.

Yh­den­ver­tai­nen lii­kun­nal­li­nen lä­hiö (YLLI) -hanke on Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden yhteinen hanke, jossa tutkitaan esimerkkilähiöiden avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi. YLLI on osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022.

Kaupunkiakatemia jatkaa eriytymisen ilmenemismuotoihin pureutumista kaikille avoimien syksyn aamukahvien sarjassa. Yhdenvertaista liikkumista ja sitä tukevaa kaupunkisuunnittelua käsitellään Kaupunkiakatemian Aamukahveilla 26.10. Lähiöiden kehittämisellä on osansa eriytymisen ehkäisemisessä, ja tästä keskustellaan puolestaan marraskuun aamukahveilla, josta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina. Menneisiin aamukahvitapahtumiin voit tutustua tallenteiden kautta täältä. Tervetuloa keskustelemaan.

 

Teksti: Eetu Niemi

Kuva: Jussi Hellsten / Helsinki marketing