urbanacademyUutiset

Ehdota lopputyön aihetta opiskelijalle/ Suggest a master’s thesis topic

9 tammikuun 2024

Kaupunkiakatemia etsii lopputöiden aiheita 

 

Haluaisitteko maisteritason yliopisto-opiskelijan tekemään lopputyön ajankohtaisesta kaupunkeihin liittyvästä teemasta? Onko sinulla tai yksikölläsi aihe, johon toivot opiskelijan tarttuvan?

Kaupunkiakatemia kerää vuoden 2024 alussa viimeisen kerran lopputöiden aiheita pääkaupunkiseudun kaupungeilta, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimusryhmiltä sekä muilta organisaatioilta välitettäviksi maisteritason opiskelijoille.

Aiheita välitetään erityisesti seuraaville tieteenaloille, mutta aiheiden mukaan markkinointia voidaan tehdä myös muille aloille:

Aalto-yliopisto: arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri, maankäytön suunnittelu, liikennesuunnittelu, rakennettu ympäristö, kiinteistötalous, taloustieteet ja muotoilu

Helsingin yliopisto: yhteiskuntatieteet, kestävyystieteet, ympäristötieteet, kaupunkimaantiede, kaupunkihistoria ja kulttuuritutkimus.

 

Lopputöiden aiheet ja harjoittelumahdollisuus 

Lopputöiden aiheiksi soveltuvat aiheet julkaistaan Kaupunkiakatemian nettisivuilla helmikuun lopussa, ja niistä tiedotetaan opiskelijoille. Lopputyö voi olla tutkimus tai suunnittelutyö.

Aiheen ei tarvitse olla loppuun mietitty tutkimusongelma, vaan teema ja lyhyt kuvaus tietotarpeesta riittävät. Lisäksi toivomme nimeämään yhteyshenkilön, joka pystyy kommentoimaan vähintään pari kertaa työn käsikirjoitusta sekä vastaamaan opiskelijan mahdollisiin kysymyksiin. Lopputyöstä ei ole välttämätöntä maksaa palkkiota, mutta pienikin summa voi olla tärkeä ja motivoi työn tekijää.

Koska yliopistojen opiskelijoissa on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, Kaupunkiakatemia kannustaa pohtimaan onko aiheesta mahdollista tehdä lopputyö englanniksi.

Suurimman hyödyn saatte tarjoamalla lopputyön aiheen lisäksi opiskelijalle 2-3 kuukauden pituisen työharjoittelupaikan organisaatiossanne. Opiskelijan harjoittelun olisi hyvä liittyä lopputyön teemaan, mutta harjoittelija voi tehdä monipuolisia työtehtäviä tarpeidenne mukaan. Molemmat yliopistot myöntävät harjoittelutukea, jonka avulla osa harjoittelun kuluista voidaan kattaa.

Paikan tarjoajan tulee itse selvittää oman organisaationsa käytännöt ja rahoitus työharjoittelun suhteen.

 

Lähetä lopputyön aihe tai harjoittelumahdollisuus e-lomakkeella 

Voit ilmoittaa aiheesta tai useammasta sekä harjoittelumahdollisuudesta täyttämällä e-lomakkeen.

Kevään kampanjaa varten toivomme ilmoittamaan aiheen mahdollisimman pian tai viimeistään 14.2.2024 mennessä.

Tätä viestiä saa jakaa mahdollisimman laajasti. Olethan yhteydessä Annina Ala-Outiseen (annina.alaoutinen@hel.fi ), mikäli haluat kysyä tai keskustella lopputyöaiheista lisää.

 

Does your unit or research team have a topic you would like a master level student to study as a thesis project? 

Urban Academy collects thesis topics from metropolitan area cities, Aalto University and the University of Helsinki research teams and other organizations and presents them to master-level students.

Topics are especially supplied to the following disciplines, but—depending on the topics—marketing may also take place in other fields:

Aalto University: architecture, landscape architecture, land-use planning, transportation engineering, built environment, real estate economics, economics, and design. 

University of Helsinki: urban geography, sustainability science, social sciences, urban history, cultural studies, and environmental studies. 

 

Thesis topics and internship opportunity 

The topics will be published on Urban Academy’s website and students’ mailing lists in February 2024. Master’s thesis can be a research or a planning work. 

The topic does not have to be a defined research question; a theme or rough description of the information needed is enough at this point. In addition, we ask you to name a contact person who can comment at least twice on the thesis manuscript as well as answer the student’s questions. It is not necessary to pay a fee for the thesis, but even a small fee will gratify and motivate the student.

In addition to offering the thesis topic, you get the most benefit by offering the student a 2–3-month internship in your team. Ideally, the internship is related to the topic of the thesis, but the intern can perform versatile tasks depending on your needs. Both universities grant internship subsidies, which means that partial funding of the work can be arranged by these means. The team offering the position must familiarize itself to the policy of its own organization regarding the potential internship funding.

 

Submit the topic of the thesis or the internship opportunity via the e-form 

Please inform us about your topic(s) or internship opportunities by filling in the e-form.

For us to prepare for the spring campaign, we kindly ask you to inform us about the topic(s) as soon as possible, at the latest by February 14, 2024.

More information:  annina.alaoutinen@hel.fi

 

Valokuva: Jussi Hellsten, Helsinki Partners