Tutkimus

KatuMetro-ohjelman tutkimustiivistelmät

15 December 2019

Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelma toimi kaksi kautta Helsingin metropolialueella vuosina 2010-2014 ja 2015-2018. Toisella ohjelmakaudella ohjelmaan osallistuivat Helsingin yliopisto, Hanken, Arcada-, Haaga-Helia-,  Lamk-,Metropolia-, Hamk- ja Humak -ammattikorkeakoulut, Helsingin, Espoon, Vantaan ja Lahden kaupungit sekä Ympäristöministeriö ja Valtiovarainministeriö.

Ohjelmasta vuosina 2017-2018 rahoitettujen, tutkimus- ja kehittämishankkeiden julkaisut esittelevät hankkeiden tuloksia ja niistä johdettuja politiikkasuosituksia ja toimenpide-ehdotuksia.

Eko-Viikistä oppeja kestävyysmuutokseen

Kansalaisten kokemuksellinen tieto käyttöön viheralueiden toiminnan ja hoidon suunnittelussa

Kaupunkisosiaalityö kotoutumisen tukena

Kielellistä saavutettavuutta etsimässä

Kokemustieto osaksi kaupunkisuunnittelua

Korkean vaikuttavuuden yritykset alueellisen talouskasvun lähteenä

Nuoren sukupolven kaupunkikokemus ja tulevaisuuden palvelut

Osallistuva budjetointi mahdollistaa asukkaiden ideoiden toteuttamisen

Puhtaampaa ilmaa kaupungeissa

Pääkaupunkiseudun erilaiset saavutettavuusmaisemat

Stadionit elämysteollisuuden alustana

Tiedosta tukea pyöräilyn suunnitteluun

Towards better social intelligence for urban development

Viherpihalta terveyttä ja hyvinvointia

Valokuva: Ilmari Fabritius

Aaltokuvio