Aihe / Topic

21. Millainen on vartin kaupunki lasten näkökulmasta?

Kuvaus / Description
Helsinkiläiset lapset ja nuoret elävät hyvin monenlaisissa ympäristöissä ydinkeskustasta eri lähiöihin. Olemme kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla toteuttaneet aiemmin formaaleihin oppimisympäristöihin liittyvää tutkimusta, mutta nyt haluaisimme monialaisesti tietoa, millaiseksi helsinkiläiset lapset ja nuoret kokevat ns. vartin kaupungin. Mitkä tekijät ympäristössä huokuttelevat tutkimaan ja ihmettelemään, mitkä tekijät ehkä puolestaan luovat turvattomuutta jopa pelkoakin. Mitä kaupunkitilan suunnittelussa tulisi lasten ja nuorten näkokulmasta painottaa. Entä millainen olisi lasten ja nuorten unelmien vartin kaupunki.Tutkimuksen perusteella voimme saada arvokasta tietoa mm. segragaation ehkäisemiseen, joka on yksi Helsingin Kasvun paikka –kaupunkistrategian painotuksista.Lopputyön aihe voidaan tarkentaa opiskelijan kiinnostuksen ja opintojen suuntautumisen mukaisesti.
Toivottu aloitusaika / Preferred time of beginning
01/05/2023
Mahdollisuus harjoitteluun / Internship Opportunity
Ei / no
Mahdollisuus palkkion tai palkan maksuun / Possibiity to pay a fee or salary
Ei / no
Ilmoituksen viimeinen voimassaolo / The topic offer is valid till
31/10/2023
Organisaatio / Organization
Helsingin kaupunki, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Yhteyshenkilö / Contact Person
Mervi Korhonen
Sähköposti / Email
mervi.korhonen@hel.fi
Puhelin / Phone
0931080498