Tutkijatohtori

Markku Harrinvirta

Valtiotieteiden tohtori Markku Harrinvirta on tutkijatohtori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin johtamisuudistuksen arvioinnin parissa.

Kaksivuotinen arviointitutkimus kohdistuu vuonna 2017 käyttöönotetun uuden johtamisjärjestelmän eri osa-alueisiin, joita ovat pormestarimalli, toimialamalli ja osallisuusmalli. Harrinvirran arviointi kohdistuu erityisesti kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan. Arvioinin näkökulmia ovat johtaminen, hallinta (governance), organisaatiokulttuuri, toimeenpanoprosessi sekä osallisuus. Tutkimus toteutetaan Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteisrahoituksella.

Tutkimusjulkaisut Helsingin yliopiston tutkimusportaalissa