Metropolialueen kestävän kasvun haasteet ja mahdollisuudet Policy Brief-julkaisut ilmestyneet

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman vuosina 2017-2018 rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden Policy Brief-julkaisut ovat ilmestyneet.

Julkaisut esittelevät hankkeiden tuloksia ja tuloksista johdettuja pääkaupunkiseudun kaupungeille suunnattuja politiikkasuosituksia sekä toimenpide-ehdotuksia. Punaisena lankana julkaisujen läpi kulkee hankkeita yhdistävä tavoite tuottaa pääkaupunkiseudun kaupungeille uutta tutkimustietoa sekä uusia ratkaisuja tukemaan nopeasti kehittyvän pääkaupunkiseudun kestävää kasvua.

Policy Brief-julkaisut ovat luettavissa sekä ladattavissa osoitteessa: http://metropolitutkimus.fi


Julkaisut:

Lisätietoja antavat hankkeiden yhteyshenkilöt.

Enemmän tietoa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelman rahoittamista tutkimus- ja kehittämishankkeista osoitteesta: http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/hankkeet/