Yhteistä kaupunkia rakentamassa

Kaupunkiakatemian projektikurssilla osallistuminen Lahiofest-viikolle 2017 antoi oivan mahdollisuuden paneutua kaupunkirakenteen analyysiin nostaen helsinkiläisen lähiön todellisuuden suurennuslasin alle. Intensiivipäivä Helsingin Vuosaaressa sekä osallistuminen People Driven City-seminaariin avasivat niin lähiön merkitystä kuin tulevaisuuttakin laajemmassa kaupunkikehyksessä niiden alueellisten identiteettien ja sosiaalisen rakentumisen omaleimaisuuden näkökulmista.

Edellisten teemojen innoittamana kurssityöni aiheeksi valikoituivat tulevaisuuden kaupunkisuunnittelussa paljolti korostetun osallistuvan suunnittelun aspektit sekä julkisen lähiötilan potentiaali sosiaalisen koheesion rakentajana ja kaupunkikehityksen suunnannäyttäjänä. Tilaan liittyviä mahdollisuuksia tarkastellaan työssnäi yhteisesti innovoitujen lähiöpalveluiden kautta. Tekstissäni pyrin soveltamaan myös kaupunkitutkimuksen ja –suunnittelun teoreettisia klassikoita osallistuvaan tilankäyttöön Vuosaaressa. Omissa haastatteluissani vuosaarelaiset kertoivat lähiöönsä liittyvistä osallisuuden ja tilankäytön tarpeista ja toiveista sekä omaa kaupunginosaa ja ylipäätään laadukasta kaupunkitilaa koskettavista arvoista. Haastatteluissa korostui esimerkiksi alueen ”kylämäisyys”: Vuosaaren sosiaalinen tila on asukkaiden mielestä tiivis ja dynaaminen, ja ihmiset tuntevat useimmiten hyvin naapurinsa. Vuosaaressa myös toivottiin yhteisen tilankäytön ja asukkaiden oman yrittelijäisyyden tehostamista esimerkiksi “kortteli- tai taloyhtiöfestivaalien” muodossa. Tehottomasti käytössä oleva tai eriytynyt kaupunkitila voidaan kääntää yhteisten tavoitteiden innovaatioympäristöiksi sisältä päin suuntautuvalla asukasaktiivisuudella.

Tekstini teemat nivoutuvat myös laajempaan viitekehykseen tarkastellessani yhteisen tilan sekä lähiöiden eriyttävän leimautumisen välistä asetelmaa. Lähiöt, julkisuus ja osallistumien nousevat siis kurssityössäni esille yhtenä Helsingin kaupunkikehityksen tulevaisuudenajureista, jolla on mahdollisuus toteuttaa käytännön kestävää kaupunkiajattelua. Yhteiseen kaupunkitilaan liittyy innovoinnin potentiaalia, kun mosaiikkimaisista ja irrallisista lähiöalueista rakennetaan elinvoimaista ja kaikille yhteistä kaupunkia.

People Driven City-seminaarissa 29.9.2017 keskusteltiin kaupunkirakenteen kehittämisestä Helsingissä.

Teksti ja kuva: Miro Mujunen

Kaupunkiakatemian Muuttuvat kaupunginosat, paikalliset voimavarat -kurssi