Vuosaari – tulevaisuuden elinvoimainen lähiökeskusta?

Vuosaari on yksi Helsingin suurimmista lähiöistä. Se on viihtyisäksi koettu alue, joka valittiinkin vuoden kaupunginosaksi 2017. Luonto on lähellä, kun meri ja metsät ympäröivät aluetta. Tämä merellinen Itä-Helsingin osa tulee kasvamaan entisestään liikenneverkon parantuessa. Vuosaari sijaitsee jo metron varrella, ja suunnitellut pikaraitiotiet tulevat vahvistamaan liikenneverkostoa entisestään.

Tulevaisuudessa, kun kehittyvät liikenneyhteydet mahdollistavat asukasmäärän kasvun, vaaditaan Vuosaaren keskustalta uudistumista. Keskustan tulee liittää mahdollisimman saumattomasti sen ympäröivät erilaiset Vuosaaren asuinalueet toisiinsa. Keskusta on alueen palvelukeskittymä, jonka tulee tulevaisuudessakin palvella mahdollisimman hyvin koko alueen asukkaita, joita tällä hetkellä on lähes 37 000. Poikkeuksellisen kansainvälinen suurlähiö tarvitsee myös enemmän asukkaidensa näköisiä palveluita.

Keskusta toimii alueen sydämenä ja vaikuttaa vahvasti sen imagoon. Tällä hetkellä Vuosaaren keskustassa on rakentamattomia tontteja, joten se ei ole kovinkaan keskustamainen. Yksi ongelma keskustan liittymisessä ympäröiviin alueisiin on Vuotie, joka erottaa Vuosaaren keskustan etelämmästä Aurinkolahdesta. Toinen ongelma keskustassa on kävellen liikkumista häiritsevä bussiliikenne. Keskustan käveltävyys on tärkeää, sillä yhteisöllisyys vaatii tilaa kohtaamisille.

Tekemäni kyselytutkimuksen ja asukashaastatteluiden perusteella selvisi, että alueen asukkaat hoitavat ison osan asioinnistaan Vuosaaressa. Jotta tämä jatkuisi, tulee palveluiden vastata asukkaiden tarpeita mahdollisimman hyvin jatkossakin. Onneksi kasvavaan tarpeeseen ollaan vastaamassa, sillä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatimien Vuosaaren keskustan suunnitteluperiaatteiden mukaan esimerkiksi kadunvarsikerroksiin sijoitetaan liiketiloja ja palveluita.

Teksti ja kuva: Anniina Norpila

Kaupunkiakatemian Muuttuvat kaupunginosat, paikalliset voimavarat -kurssi