Vanhusten yksinäisyys ja lähipalvelut lähiöissä

Kaupunkiakatemian projektikurssilla pääsimme tutustumaan Lähiöfestiin K-kaupan kanssa. Projektikurssiin kuului päivä Vuosaaressa, jossa pääsimme haastattelemaan erilaisia vuosaarelaisia K-kaupan työntekijöiden kanssa sekä People-driven city -seminaari. Näiden päivien inspiroimana teimme kurssin aihepiiriin sopivan oman tutkimuksen. Omaksi aiheekseni valikoitui vanhusten yksinäisyys lähiöissä sekä se millaisia lähipalveluita tarvittaisiin, että yksinäisyys hälvenisi. Tutkimukseni aiheena ovat vanhusten yksinäisyys, katoavat lähipalvelut sekä lähiöiden ongelmat ja mahdolliset ratkaisuehdotukset. Yksinäisen vanhuksen elinoloja voi parantaa esimerkiksi löytämällä jonkun merkityksen hänen elämäänsä.

Suomessa jopa joka kolmas yli 65-vuotias tuntee itsensä ajoittain yksinäiseksi. Yksinäisyys vähentää mielenterveyden voimavaroja ja aiheuttaa univaikeuksia, surua ja masennusta. Vanhus voi kokea yksinäisyyttä ihmisten keskellä, jos ihmissuhteet eivät tunnu merkityksellisiltä. Tämän takia esimerkiksi palvelutalossa asuminen ei välttämättä suojaa yksinäisyydeltä. Jos lähipalvelut muutetaan digipalveluiksi, ruuan saa kauppakassipalveluna ja lääkäri- ja avustajapalvelut tulevat kotiin. Lähipalveluiden digitaalisaatio voi vähentää senioreiden viikoittaisia sosiaalisia kanssakäymisiä entisestään, koska ei ole enää pakottavaa tarvetta tehdä omia päivittäistavaraostoksia kaupassa tai käydä lääkärissä.

Digitalisaatio helpottaa arkea, mutta saattaa johtaa yksinäisen vanhuksen erakoitumiseen. Sen takia on tärkeää tarjota sosiaalisia palveluita omalla lähialueella. Sosiaalisia lähipalveluita voisivat olla esimerkiksi tyhjissä tiloissa järjestetyt viikoittaiset lounastapaamiset vanhuksille, joissa voitaisiin samalla jakaa terveystietoa tai vaikka rokotuksia. Tai yhdistämällä vanhusten ja päiväkotilaisten lounaat, jolloin sekä päiväkodit, että vanhukset hyötyisivät tästä. Seniorit saisivat halvemmalla ruokaa ja he voisivat samalla auttaa päiväkodin lapsia syömisessä tai muissa askareissa. Yksinäisille vanhuksille on tärkeää, että palvelut löytyvät omalta asuinalueelta, jotta he voisivat myös tutustua oman alueensa asukkaisiin ja saada uusia ystäviä. Samalla seniorit saisivat myös hyötyliikuntaa ja turhat taksimatkat kauemmaksi vältettäisiin. Lähialueiden hyötykäyttö voisi siten olla vanhusten ennaltaehkäisevää hoitoa.

Lähiöissä on tarjottava asukkaille sopivia lähipalveluita, ja niiden tulisi myös kyetä uudistumaan, jotta lähipalvelut palvelisivat mahdollisimman hyvin kaikkia. Senioreiden tietotaito olisi hyvä hyödyntää lähipalveluita suunniteltaessa, jotta voitaisiin ehkäistä terveiden vanhusten taantuminen. Yksinäinen hyväkuntoinen vanhus saattaa jäädä vain kotiin, jos hänellä ei ole mitään syytä lähteä ulos. Lähipalveluja suunnitellaan yleensä nuoremmille henkilöille ja ajatellaan, että vanhemmat henkilöt ovat melkein näkymättömiä , vaikka heillä saattaisi vielä olla paljon tarjottavaa yhteiskunnalle ja asuinalueelleen.

Teksti ja kuva: Sofia Tennilä

Kaupunkiakatemian Muuttuvat kaupunginosat, paikalliset voimavarat -kurssi