Numeroiden takana

Lähiöfest vuosimallia 2017 polkaistiin käyntiin aurinkoisena syyskuun maanantai-iltapäivänä Teurastamolla. Numbers Day -työpaja tarjosi monipuolista tietoa lähiöistä erityisesti tilastojen ja modernin teknologian hyödyntämisen näkökulmasta. Polttavin kysymys olikin se, että vaikka lähiöistä on paljon tarkkaa tilastotietoa ja erilaisten älylaitteiden tuottamaa dataa saatavilla, miten sitä voisi käyttää hyödyksi lähiön asukkaiden elämänlaadun parantamiseksi?

Lähiöfestin yhteistyökumppani NCC oli rakentanut tapahtumaviikkoa varten hienon ”Dome of Visions” -lasikupolin, jossa työpajakin järjestettiin. Aurinkoisena päivänä kupoli oli oikein valoisa ja viihtyisä ja loi miellyttävän miljöön keskusteluille. Paikalla oli useita Helsingin kaupungin edustajia.

Työpajoista ensimmäiseksi oli vuorossa Tietoa lähiöistä -piste. Helsinki julkaisee suuria määriä ajankohtaisia tilastoja mm. Tilastollisessa vuosikirjassa ja Helsinki alueittain -kokoelmassa. Varsinkin jälkimmäisestä on helppo selailla oman kotilähiönsä lukuja ja muita ajankohtaistietoja.

Toisessa pisteessä kaupungin asiantuntijat kertoivat meille mainiosta Helsinki Region Infoshare -palvelusta, jossa on huikea määrä historiallisia ja moderneja tilastoja sekä karttoja kaupunkilaisten vapaasti käytettävissä. Kaupunkia koskevien tilastojen saatavuudessa tai tarkkuudessa ei siis vaikuttaisi nykyisin olevan juuri ongelmia. Sen sijaan pullonkaulana vaikuttaisivat olevan tilasto-ohjelmien vaikeahko käytettävyys ja se, etteivät asukkaat tiedä palvelusta.

Viimeisenä keskustelimme kaupungin tietotarpeista ja siitä, mihin jatkuvasti lisääntyvää tiedon määrää voisi käyttää. Perinteiset kyselytutkimukset ovat yhä hyvä tapa kerätä tietoa, mutta ne ovat kalliita järjestää. Vanhanaikaisiin gallupeihin vastaaminen ei myöskään enää motivoi ihmisiä. Tarve uusille metodeille on siis olemassa. Esimerkkinä uudenlaisesta tavasta kerätä tietoa olivat kaupunkilaisten taskuissa mukana kulkevat pienet havaintoanturit, jotka keräävät dataa hengitysilmasta ja välittävät tietonsa pilvipalveluun. Riittävän suurella käyttäjäkunnalla näin voitaisiin kerätä vaivattomasti suuri määrä dataa, jota voitaisiin analysoida ja lopulta sen avulla parantaa asukkaiden arkea.

Kaiken kaikkiaan Numbers Day -työpajassa oli kiinnostavaa käydä. Tilastoja on usein vaikea markkinoida ihmisille ja tähänkin tapahtumaan olisi mahtunut enemmän kiinnostuneita kaupunkilaisia. Opiskelijalle tilastot kuitenkin tarjoavat mainiota lähdemateriaalia opinnäytetyöhön, virkamiehelle luotettavaa tietoa, jonka avulla kehittää kaupunkia ja lähiön asukkaalle kiinnostavaa tietoa asuinalueestaan.

 

Teksti ja kuva: Tuomas Harju

Kaupunkiakatemian Muuttuvat kaupunginosat, paikalliset voimavarat -kurssi