Kaupunkiakatemian muotoilukurssilla kehitettiin monisukupolvisen asumisen tiloja ja palveluja

Kaupunkiakatemia-sivuaineen kaupunkimuotoilukurssin teemana keväällä 2017 oli monisukupolvinen asuminen. Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen kurssilla monialaiset opiskelijaryhmät kehittivät käyttäjätutkimukseen pohjautuvia ratkaisukonsepteja. Suunnittelun lähtökohtana olivat uudet asumisen, työnteon ja tilojen käytön yhdistävät digitaaliset alustat. Kurssi toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksen Oman muotoinen koti -hankkeen, Setlementtiasuntojen ja Ars Longa -senioritaloa rakennuttavan Ornamon senioritaloyhdistyksen kanssa.

Kurssin tuloksia: TAIDEKULMA-projekti

Seniorit aktiivisina palveluntarjoajina

Kaupunkiakatemian muotoilukurssilla ryhmäämme kuului Alexandra Arppe, Janni Honkavaara, Juho Kostet, Sofia Tennilä, Linda Vanni ja Katariina Väätänen. Ryhmämme aiheena oli monisukupolvisuus, ja kohderyhmänä Ars Longan muotoilija-, kirjailija- ja taiteilijaseniorit. Saimme kurssin alussa tutkimuskysymyksen monisukupolvisuuteen liittyen, joka oli: miten aktiiviset, taitavat ja luovat seniorit ja muut käyttäjäryhmät voisivat jakaa osaamistaan lähiympäristössä tai laajemmin ja vaihtaa palveluja keskenään?

Kurssin aikana tutustuimme muotoiluprosessiin, joka koostui taustatyöstä, käyttäjätutkimuksesta, persoonakuvauksesta, ratkaisuideoista sekä lopullisesta ratkaisukonseptista eli kokeiluaihiosta. Taustatyössä etsimme samantyylisiä sovelluksia ja kokeiluja, joista voisi olla hyötyä meidän palvelumuotoilussamme. Käyttäjätutkimuksessa teimme suullisen haastattelun kurssimme yhteistyökumppanille Ulla-Maija Vikmanille. Häneltä saimme Ars Longa -senioritalon tulevien asukkaiden ja hankkeesta kiinnostuneiden ihmisten sähköpostiosoitteet sekä marraskuussa 2015 tehdyn työpajan tulokset. Lähetimme teemaan liittyvän kyselyn sähköpostilistalle. Kyselyn sekä workshopin tulosten perusteella teimme kolme erilaista persoonakuvausta.

Kuva 1. Käyttäjätutkimuksen perusteella tunnistetut kolme erilaista persoonakuvausta (Linda Vanni, Sofia Tennilä ja Katariina Väätänen).

Käyttäjätutkimuksen perusteella tunnistimme myös tarpeen palvelulle, joka yhdistäisi seniorit muun yhteisön kanssa senioreita aktivoiden ja eri ikäluokkien välisiä ennakkoluuloja rikkoen. Keksimme kolme erilaista ratkaisuehdotusta: palvelun, jossa kolmas taho on ohjaamassa nuoria tai työttömiä järjestämään senioreille aktiviteettejä, digipalvelun, joka yhdistää tietotaidon tarjoajia ja tarvitsijoita (esim. alan opiskelijat – seniorit assareiksi kursseille) sekä monikäyttöisen, avoimen tilan eli Taidekulman. Ideoiden työstämispajassa valitsimme palautteemme perusteella kokeiluaihioksemme Taidekulman.

Taidekulma

Taidekulma on Ars Longa -taloon suunniteltu tilalähtöinen konsepti, jonka tavoitteena on yhdistää talon taide- ja muotoilukonkariasukkaat Kalasataman ympäristön asukkaiden sekä muiden taiteesta kiinnostuneiden, eri ikäisten henkilöiden ja tahojen kanssa. Taidekulma on naapuruston helposti lähestyttävä kohtaamispaikka ja tila erilaisille pienimuotoisille tapahtumille ja yhteisöllisille aktiviteeteille, joka rohkaisee yhdessä tekemiseen ja monisukupolvisiin keskusteluihin.

Kuva 2. Visiokuva Taidekulmasta (Linda Vanni).

Taidekulman pilottitila on Ars Longa -talon pohjakerroksessa sijaitseva n. 42 neliön kulmatila. Tila suunnitellaan muuntojoustavaksi; se muuttaa muotoaan sujuvasti käyttötarkoituksen mukaan esim. työpajasta olohuoneeksi tai galleriaksi. Suuret ikkunat tekevät tilasta valoisan ja kutsuvat ohikulkijaa. Käynti sisälle on Tukkutorinkujalla.

Taidekulman aktiviteettiesimerkkejä ovat erilaiset taidetyöpajat (esimerkiksi akvarellikurssit, keramiikkapaja, elävän mallin piirustus, yhteisötaide), tiedonjako (luennot, opetustapahtumat, esim. ennakkotehtäväpaja, Lukupiiri), galleriatoiminta (asukkaiden töitä esille, työpajojen tuotoksia esille, mahdollisuus myydä omia töitä) ja vapaamuotoinen ajanvietto (keskustelua, esim. taidekahvit, kahvilatoiminta, esim. ravintolapäivä). Taidekulman kalustus on kevyt ja helposti siirrettävä, joten se soveltuu erilaisiin toimintoihin

Taidekulma kommunikoi tapahtumista ja toiminnasta aktiivisesti Facebookissa oman sivunsa kautta. Taidekulman sisällöistä luodaan tapahtumia, joita on mahdollista jakaa myös Kalasataman yhteisöihin. Taidekulmalla on myös yksinkertainen, helppokäyttöinen nettisivu, josta löytyvät paikan ja Taidekulman koordinaattorin yhteystiedot, sekä yhteydenottolomake. Upotettu Facebook-syöte kertoo tulevista tapahtumista. Taidekulman tulevat tapahtumat löytyvät myös tilan seiniltä ja ikkunoista.

Konseptin kehitysmahdollisuudet ovat laajat. Samanlainen tila sopisi minne vain, jossa on tarvetta luovalle, muuttuvalle tilalle. Ars Longa on pilottihanke, jonka jälkeen konseptia voi soveltaa myös muihin tiloihin ja muiden käyttäjäryhmien tarpeisiin. Konsepti on monistettavissa helposti myös muihin senioritaloihin tai samantapaisiin tiloihin.

Teksti: Sofia Tennilä