Uusi kaupunkitutkimusinstituutti Helsingin yliopistolle

Helsingin yliopisto on 30.5.2017 rehtorin päätöksellä perustanut eri tiedekuntia yhdistävän Kestävyystieteen instituutin (Helsinki lnstitute of Sustainability Science, HELSUS), joka on useiden tiedekuntien yhteinen toimintayksikkö. HELSUS-kokonaisuutta rakennetaan yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.

Vuoden 2018 alussa toimintansa aloittavan Kestävyystieteen instituutin osaksi on perustettu myös monitieteinen kaupunkitutkimusinstituutti, jonne Helsingin yliopisto keskittää kaupunkiteemaisen tutkimus- ja opetustoimintansa. Olennainen muutos nykytilanteeseen nähden on se, että kaupunkitutkijat toimivat yhteisissä tiloissa ja kehittävät alan tutkimusta yhteisen suunnitelman pohjalta sekä antavat kaupunkitutkimukseen perustuvaa opetusta yhdessä.

Kaupunkitutkimusinstituutin tehtävänä on

  • Tehdä kansainvälisesti korkeatasoista kaupunkitutkimusta ja rakentaa tieteidenvälisiä tutkimusohjelmia yhdessä tutkimusyhteistyökumppaneiden kanssa
  • Metodologisen ja teoreettisen osaamisen kehittäminen kaupunkitutkimuksessa yhdessä kansallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa
  • Kaupunkitutkimuksen ja siihen perustuvan koulutuksen kehittäminen, toteuttaminen ja koordinointi
  • Yhteistyö Aalto-yliopiston sekä Helsingin ja muiden kaupunkien kanssa kaupunkitutkimuksen kehittämisessä
  • Kaupunkitutkimukseen liittyvän opetuksen koordinointi
  • Yhteydenpito alan tutkimusta harjoittaviin yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, julkishallintoon, liike-elämään ja kansalaisyhteiskunnan toimijoihin kansallisesti ja kansainvälisesti
  • Alan tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kehittäminen ja koordinointi

Kaupunkiakatemia-verkosto tulee jatkossa tekemään tiivistä yhteistyötä uuden yksikön kanssa.

linkki: HELSINKI INSTITUTE of SUSTAINABILITY SCIENCE

 

Kuva: Lauri Rotko/Helsingin kaupungin aineistopankki