Kaupunginosabrändit ja sosiaalinen media

Kaikki lähti liikkeelle Helsingin uudesta Brand New Helsinki -konseptista, jonka tarkoituksena on ohjata markkinoinnin tavoitteita sekä parantaa kaupungin asemaa kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista. Konseptissa Helsingille on luotu brändi, tai pikemminkin asenne, jota seuraavina vuosina yritetään saavuttaa ja tuoda esille maailmalla.

Halusimme selvittää, kuinka sosiaalista mediaa voisi käyttää hyväksi Helsingin brändäyksessä. Sosiaalinen media on ajankohtainen ja jatkuvasti kasvava alusta ihmisten väliselle kanssakäymiselle. Brändi kehittyy vahvasti siitä, mitä on jo olemassa, ja sosiaalisen median avulla voidaan saada kuva siitä, millaiseksi tietyt alueet koetaan ja kuinka niitä voisi parantaa. Tapauksina meillä oli kaksi kovin erilaista aluetta: vielä rakenteilla oleva urbaani Kalasatama ja luonnonläheinen Kannelmäki.

Kuten monesti minkä tahansa projektin alussa, meilläkin oli monia tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä ideoita, joista mikään ei kuitenkaan säväyttänyt tarpeeksi. Pallon heittelyn ja monien villien ideoiden jälkeen päädyimme selkeään lopputulokseen työmme toteutustavasta ja aiheesta. Tulisimme tekemään videon ja esittämään siinä Kannelmäen ja Kalasataman brändit sellaisina kuin ne näyttäytyvät sosiaalisessa mediassa. Selvitimme siis sosiaalisen median kautta, millainen identiteetti näillä kahdella alueella on ja brändäsimme ne kerätyn tiedon perusteella.

Keräsimme tietoa Instagramissa alueilla otetuista kuvista saturaatioperiaatteella ja teetimme Facebookissa kyselyn paikallisille asukasryhmille. Kerättyjen kuvien ja ihmisten mielipiteiden avulla saimme selville näiden alueiden omat alueelliset identiteetit ja niiden perusteella saimme luotua niille brändit.

Kannelmäen datassa korostuivat selkeästi luonnonläheisyys ja yhteisöllisyys, mutta samalla myös Sitratorin epämieluisuus. Kalasatamassa taas korostui merellisyys, urbaani monimuotoisuus ja ylpeys omasta alueesta, mutta myös alueen keskeneräinen luonne sai noottia.

Lopulta asukkaiden luoman identiteetin perusteella päädyimme seuraaviin brändeihin, joita videolla esittelemme tarkemmin: “Kalasatama – Urbaania pöhinää meren äärellä” ja “Kannelmäki – Maanpäällinen paratiisi vain 10 minuutin päässä Helsingin keskustasta”.

Katso ryhmätyön tuloksena syntynyt video täällä: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/f54d1514-abdd-4c66-91a0-144c5b746856

Teksti ja video:  Alexanda Arppe, Jutta Kanerva, Olivia Mahlio & Sofia Tennilä