Tutkimushanke alkaa: Tavoitteena kestävä kaupunki – mitä kuuluu Eko-Viikille?

Toteutuuko kestävyysmuutos kaupungeissa? Miten kaupunki voi edesauttaa ja ohjata ekologista kaupunkiasumista ja minkälaisia valintoja asukkaat itse tekevät? Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitoksen ja Metropolia-ammattikorkeakoulun uusi kaksivuotinen tutkimushanke Miten kestävyysmuutos toteutuu kaupungissa (KEMUT) pureutuu tähän kysymykseen Helsingin Eko-Viikissä. Kestävä kaupunki -ajattelu on viimeisten vuosikymmenten aikana vahvistanut asemaansa osana kaupunkien kehittämistä, mutta käytännön esimerkkejä kestävyysmuutoksesta on kuitenkin harvassa.

Eko-Viikin asuinalue rakennettiin vuosina 1998–2004. Se oli ensimmäinen ekologisen rakentamisen kokeilualue Suomessa, jossa testattiin monenlaisia ekologisen suunnittelun ja rakentamisen malleja. KEMUT-hankkeessa tarkastellaan kestävyysmuutoksen toteutumista teknologisessa muutoksessa, poliittisissa ohjauskeinoissa ja asukkaiden arvoissa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Tutkimuksessa hyödynnetään olemassa olevia seurantatietoja sekä osallistetaan viikkiläisiä työpajojen avulla arvioimaan omia kulutustottumuksiaan ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään sekä Viikin täydennysrakentamisen suunnittelussa, että laajemmin metropolialueen aluerakentamisprojektien toteuttamisessa.

Helsingin kaupungin Viikki-projektin lisäksi hankkeen keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin kaupungin Kaupunkiakatemia-yhteistyöverkosto, Helen Oy sekä Viikki-Seura. Hankkeen rahoittaa vuosina 2017–2018 Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -tutkimus ja yhteistyöohjelma (KatuMetro).

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Sirkku Juhola (johtaja, HY), sirkku.juhola at helsinki.fi

DI Kaj Lindedahl (METROPOLIA), kaj.lindedahl at metropolia.fi

Kaupunkiakatemian koordinaattori Annina Ala-Outinen (Helsingin kaupunki), annina.alaoutinen at hel.fi

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

KatuMetro on metropolialueen korkeakoulujen, kaupunkien sekä kahden ministeriön yhteistyöohjelma, jonka tarkoituksena on edistää monitieteistä kaupunkitutkimusta, siihen tukeutuvaa kehittämistoimintaa sekä syventää ja laajentaa metropolialuetta koskevaa tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä.