Kaupunkitaidekioski Artti – Vaikuttavat paikalliset

Kun kävelet kaupungilla kiireessä arjen pyörteessä, mikä saa sinut pysähtymään?

Yleensä se on jotain tavallisuudesta poikkeavaa – kaunista, näyttävää tai jokin ongelmakohta, joka saa sinut nostamaan katseesi kännykästä. Mielestämme elämässä on oleellista hetkessä läsnä oleminen, mutta usein kuljemme automaatiolla sumuisissa arjen urissa. Taide antaa ihmisille mahdollisuuden tiedostaa ja muuttaa omia ajatuksiaan. Se pysäyttää – herättää keskustelua, ajatuksia ja tunteita. Taide auttaa ihmisiä havainnoimaan ympäristöään ja itseään. Kaupunkitilassa oleva taide luo merkityksiä, joiden kautta paikallisten identiteetti kehittyy. Katutaide on keino ottaa tila haltuun. Taiteen tekemisen keinoin kontaktit ympäristöön sekä muihin ihmisiin lisääntyvät. Kaupunkitaide pyrkii myös estämään paikattomuutta ja muovaa tiloja persoonallisiksi sekä virikkeellisiksi.

Kun puhutaan julkisen tilan parantamisesta tilan suunnittelun tai taiteen keinoin, joudutaan helposti tilanteeseen, jossa palkatut asiantuntijat sanelevat ylhäältä alas päin, miten aluetta tullaan kehittämään. Katutaidekioskin konsepti pyrkii rikkomaan tämän asetelman niin, että asukkaiden kanssa toimiva taiteilija aidosti auttaa paikallisia toteuttamaan omia ideoitaan kaupunkitilassa. Konsepti muotoutuu osallistujien kautta. Jo olemassa oleva Lisää katutaidetta Helsinkiin -projekti (http://lisaakatutaidetta.fi)pyrkii tuomaan katutaidetta sinne, mihin asukkaat sitä toivovat. Artti-konsepti haluaa kehittää asukaslähtöistä toimintamallia vielä pidemmälle ruohonjuuritasolle. Tarkoituksena on, että asukkaat itse ideoisivat ja toteuttaisivat taideteoksia sekä toisivat kädenjälkensä näkyviin yhdessä taiteilijan kanssa.

Miten innostaa asukkaita taiteen tekemiseen paikallisen identiteetin pohjalta? Kehitimme konseptin Artti-kaupunkitaidekioskista, joka on siirrettävä ja monistettava yhteisöllisen kaupunkitaiteen tekemisen toimintamalli. Fyysinen kohtaamispaikka on Artti-kioski, joka toimii lainaa taitelija -periaatteen sekä työpajojen ympärillä. Tarkoituksena on kehittää kaupunginosien identiteettiä ja toteuttaa Helsingin brändistrategiaa, joka on Helsingin kaupungin luoma tavoite sille, millainen Helsinki haluaa olla 2020. Ytimessä ovat vaikuttavat asukkaat ja yhteisölliset teot. Strategia on linjaus kaupungin markkinoinnille ja viestinnälle. (http://www.brandnewhelsinki.fi )

Kaupunkitaide pitää sisällään laajan kirjon julkista taidetta, kuten valo-, ääni-, muraaliteoksia, katutaidetta sekä väliaikaisia taidetapahtumia tai -esityksiä. Katutaide sijoittuu julkisiin tiloihin, kuten toreille, tien varsille ja puistoihin, väliaikaisesti tai pysyvämmin, koko kaupunginosan tapahtumina tai erillisinä ympärivuotisina taideprojekteina. Artti antaa mahdollisuuden kehittää yhteenkuuluvuutta. Taiteen tekeminen on terapeuttista sekä hauskaa, varsinkin yhdessä. Esimerkkinä konseptissamme on Kannelmäki, josta jo löytyy aktiivinen Kannelmäki-liike, joka hankki Sitratorille Unelma-veistoksen.

Oleellista kioskin taustaideologiassa on osallistava yhteisötaide ja paradigman muutos taiteen saralla, jolloin taiteen kokijasta tai näkijästä tulee luova tekijä eikä pelkkä vastaanottaja. Tavoitteena on myös uudistaa käsitystä kaupunkitaiteesta ja sen mahdollisuuksista. Katutaide ei ole sama asia kuin töhryt tai graffititaide. Kaupunkitaide voi olla esimerkiksi puistojen oksissa oleva valokuvataidenäyttely, valaistu rakennus, yhdessä maalatut viljelylaatikot, luovalla tavalla käyttöön otettu joutomaa tai jääveistos. Vain mielikuvitus on rajana.

Kaupungissa kotikulmiin ei välttämättä kiinnytä tai edes tutustuta. Konseptimme auttaa asukkaita tekemään omasta kaupunginosastaan näköisensä, tutun ja rakkaan – ja sitä kautta persoonallisen ja houkuttelevan myös ulospäin. Itse toteutettu teos antaa ylpeyttä ja muistoja tekijälle ja kehittää sitä kautta identiteettiä positiiviseen suuntaan. Taide voi parantaa kaupunginosien mainetta, toimia maamerkkinä ja houkutella paikalle ihailijoita. Taiteen keinoin voidaan pyrkiä myös käsittelemään ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja.

Miltä näyttää oma unelma-teoksesi?

 

Teksti: Daria Tarkhova, Tuomas Tavi, Kari Häkälä & Katariina Väätänen