KAUPUNKIAKATEMIAN GRADU- JA DIPLOMITYÖMARKKINAT 31.1.2017

Helsingin yliopiston tai Aalto-yliopiston opiskelija

ETSITKÖ LOPPUTYÖAIHETTA?

KAUPUNKIAKATEMIA järjestää yliopisto-opiskelijoille suunnatun tapahtuman, jossa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit esittelevät ajankohtaisia kaupunkikehittämiseen liittyviä aiheita ja tietotarpeita, jotka sopivat lopputyöaiheiksi. Osaan aiheista voi myös liittyä työharjoittelumahdollisuus, katso aihekohtaiset tiedot linkeistä

KAUPUNKIAKATEMIAN GRADU- JA DIPLOMITYÖMARKKINAT

Tiistaina 31.1.2017 Klo 14–16

Paikka: Laituri (Narinkka 2)

mainos

KATSO AIHEIDEN ESITTELYT ja YHTEYSTIEDOT LINKEISTÄ!

AIHEET
Helsingin kaupunki/kaupunkisuunnitteluvirasto:

OSAAN KSV:N PAIKOISTA LIITTYY TYÖHARJOITTELUMAHDOLLISUUS, huom! hae ksv:n harjoittelupaikkoja myös Helsingin kaupungin rekryn kautta www.helsinkirekry.fi
1. Östersundomin yleiskaavan osa-alueen asemakaava- tai kaavarunkotasoinen ideasuunnitelma LINKKI
2. Keskusta-alueen vetovoimaisuuden tekijät LINKKI
3. Mannerheimintien kaupunkikuva LINKKI
4. Postipuiston asuntokorttelit vuonna 2030 LINKKI
5. Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisen talotypologioita LINKKI
6. Itäkeskuksen muuttaminen Itä-Helsingin keskustaksi LINKKI
7. Itäkeskuksen joukkoliikenneterminaalin hybridirakennus LINKKI
8. Käpylän aseman joukkoliikenneterminaali  LINKKI
9. Malminkartanon täydennysrakentaminen LINKKI
10. Pysäköintitalo Meri-Rastilaan LINKKI
11. Tulviin varautuva rantarakentaminen LINKKI
12. Case Vartiosaari LINKKI

13. Kansainväliset esimerkit toimitilojen käyttötarkoituksen muutoksista keskustoissa LINKKI

14. Kaupungin rooli ja mallit eri maissa liiketilojen hallinnoinnissa LINKKI

Helsingin kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto:
1. Vammaisten työ- ja päivätoiminnan uudistaminen palvelumuotoilun keinoin ja asiakaslähtöisesti (muotoilu)
LINKKI

Vantaan kaupunki/kuntalaispalvelut (osaan aiheista voi liittyä myös palkallinen työharjoittelumahdollisuus)
1. Kansalaisraati strategiaprosessin osallistumiskanavana LINKKI
2. Asukastilatoiminta ja yhteisöllisyyden vahvistaminenLINKKI
3. Paikallinen osallistuminen Vantaalla LINKKI
4. Järjestöavustukset ja kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen LINKKI

Vantaan kaupunki/elinkeinopalvelut

1.Petikko-Variston tulevaisuus LINKKI

2.Vantaankosken osaamiskeskittymän synty ja kehitys LINKKI

3.Helsingin pitäjän kirkonkylä matkailukohteena (muotoilu/kaupunkimaantiede/sosiologia/kaupunkihistoria) LINKKI

4.Kokemuksia uusista asunnoista Vantaalla LINKKI

Vantaan kaupunki/ympäristökeskus

Ekologiset yhteydet Vantaalla LINKKI

Vantaan kaupunki/tietopalvelu

Kuntien kasvun taloudelliset vaikutukset LINKKI

Helsingin kaupungin asunnot oy (Heka)
Selvitys vuokrataloyhtiön ympäristöjärjestelmää varten LINKKI

Helsingin kaupunki/ympäristökeskus
1.Energiarenessanssin toteutus (rakennetun ympäristön energiatehokkuuden parantaminen) LINKKI

2.Helsingin kaupunkipurojen arvokkaiden uomaosuuksien kartoitus eri menetelmillä LINKKI

3.Helsingin kalattomien ja kalallisten lampien eliöstö LINKKI

4.Viikin Saunapellonpuiston lammen ekologinen tila ja kunnostustoimien vaikutus LINKKI

5.Helsingin merialueen vedenalaisen melun peruskartoitus LINKKI

6.Esiselvitys kantakaupungin ja/tai esikaupungin kiinteistöllä toteutettavista luonnonmukaisista hulevesipiloteista LINKKI

Helsingin kaupungin tietokeskus 
1. Kaupunkilaisten koettu turvallisuus LINKKI
2. Lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvä aihe LINKKI

Helsingin kaupunki/kaupunginkanslia
Kaupunkilaisten yhdenvertainen digitaalinen osallistuminen ja digiosaamisen vahvistaminen esim. palvelujen käytön osalta (yhteiskuntapolitiikka, muotoilu) LINKKI