B R A N D N E W H E L S I N K I – vaikuttavia tekoja kaupunginosissa

Kaupunkiakatemian syksyn erikoiskurssilla tutkitaan ja pohditaan kaupunginosien identiteetin ja maineen muodostumista. Kurssin lähtökohtana on Helsingin kaupungin uusi brändikonsepti (2016) ja sen soveltaminen ja toteuttaminen kaupunginosissa. Kaupunkibrändin tärkein sisältö on: ”Helsinki on vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki”. Kurssin tutkimus- ja kohdealueiksi on valittu kaksi erilaista kaupunginosaa: entiselle satama-alueelle rakentuva ja monien pilottihankkeiden Kalasatama sekä etupäässä 1950–70-luvuilla rakennettu Kannelmäki, joka muuttuu parhaillaan mm. täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvan uudistamisen kautta.

HEL OF AN IMPACT – asukkaat luovat kaupungin ja sen maineen

Kurssi käynnistettiin uudessa kaupunginmuseossa, jossa Helsingin kaupungin elinkeino-osaston kaupunkimarkkinoinnin asiantuntijat esittelivät uuden brändikonseptin sekä markkinointistrategian. Markkinoinnin keskeinen kohderyhmä ovat jatkossa helsinkiläiset, jotka omilla teoillaan muokkaavat kaupunkia ja sen mainetta. Helsinki tunnetaan maailmalla pitkälti rakennuksistaan, arkkitehtuurista ja muotoiluosaamisesta, mutta kaupunkikulttuuri ja tapahtumat ovat tuntemattomampia. Nyt tilanteeseen halutaan muutos – ja se aiotaan tehdä ”Hel of an impact” -asenteella, asukkaiden toimintaan ja ideoihin tukeutuen. Kaupunkimarkkinoinnin Riikka Lahdensuo ja Annika Alén antoivat opiskelijoille haasteeksi miettiä esimerkiksi sitä, kuinka kurssin kohteena olevien Kalasataman ja Kannelmäen ulkoinen maine ja sisäinen identiteetti rakentuvat suhteessa toisiinsa sekä miten ja missä kaupunginosien omaleimaiset identiteetit ovat koettavissa. Kaupunkiakatemian kurssin vastuuopettaja Salla Jokelan mukaan Helsingin brändikonsepti on kiinnostava esimerkki myös kansainvälisen bränditutkimuksen näkökulmasta, koska asukkaiden ideoista lähtevä brändääminen on nouseva trendi, jota on toistaiseksi tutkittu suhteellisen vähän.

brandi_2016

Kaupunginmuseon aarteet: kaupunkielämää eri vuosisadoilla

Kaupunginmuseon Jari Harju esitteli museon kokoelmiin kuuluvia valokuva-aineistoja, joista suuri osa on vapaasti saatavilla ja käytettävissä digitaalisessa Finna-tietokannassa (https://hkm.finna.fi/). Maanlaajuisen Finna-portaalin (www.finna.fi) tavoitteena on kerätä koko Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot saman hakupalvelun alle, mutta projekti on vasta alussa.

Kaupunginmuseon valokuvakokoelmista löytyy aineistoja aina 1900-luvun alun Signe Brander -klassikoista Kalasataman työmaakuviin. Arkistosta löytyy myös ilmakuvia eri vuosikymmeniltä. Parhaiten kaupunginosien muutosta ilmakuvilta voi tarkastella Helsingin kaupungin karttapalvelun ortokuvilta (www.kartta.hel.fi), josta löytyvät ilmakuvat vuosilta 1932–2016. Nykyinen Kalasatama ilmestyy täyttömaana Helsingin kartalle 1960-luvun kuvissa.

Teksti: Annina Ala-Outinen

197610 . Kannelmäki. Leikkipuisto Kielipolun päässä. Taustalla Vanhaistentie 12-16.

Kannelmäki 1970-luvulla. Kuva: Volker Von Bunin/Helsingin kaupunginmuseo