Kurssi: BRAND NEW HELSINKI – Mistä rakentuu kaupunginosan maine?

Kaupunkiakatemian sivuaineopintoihin kuuluva erikoiskurssi 2.11.2016–16.12.2016

BRAND NEW HELSINKI – Mistä rakentuu kaupunginosan maine?

Kurssilla opiskelijat perehtyvät Helsingin kaupungin uuteen brändikonseptiin (2016) ja tutkivat ryhmissä, kuinka se näkyy tekoina kahdella omaleimaisella asuinalueella.

Mitä? Tutkimuskohteita ovat Kannelmäki Länsi-Helsingissä ja Kalasatama Helsingin itäisessä kantakaupungissa. Kurssilla pohditaan, mitä kaupungin brändäys tarkoittaa ja mistä aineksista kaupunginosien omaleimaisuus rakentuu. Kuinka kaupunginosien historialliset kerrokset ja paikallisylpeys näkyvät kaupunkitilassa? Ilmentääkö katutaide kaupunginosien luonnetta? Miten kaupunkimaiseman muutos vaikuttaa kaupunginosia koskeviin mielikuviin? Kuinka paikallisia identiteettejä voidaan vaalia? Voivatko kaupunginosien asukkaat oppia toisiltaan uusia tapoja tuoda esiin oman arkiympäristönsä vahvuuksia? Miten paljon kaupunki voi ohjata tai tukea kaupunginosan maineen rakentumista?

Miksi? Kurssilla tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, eturivin tutkijoiden sekä kaupunkiaktivistien kanssa. Opiskelijat tuottavat yhdessä kaupunkilaisten ja asiantuntijoiden kanssa uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupunginosien kehittämisessä ja markkinoinnissa. Kurssi tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden tekemällä oppimiseen monitieteisessä, inspiroivassa sekä avoimeen vuorovaikutukseen kannustavassa ympäristössä.

http://www.brandnewhelsinki.fi/2020/

kurssiposteri